Globalization concept

Çend û guhêrbarên bi bandora holikê